شرکت ساختمانی صهبا آشیان

شرکت ساختمانی صهبا آشیان در سال ۱۳۷۹ تاسیس شد.
مشخصات پروژه های ساختمانی اجرا شده در بخش پروژه های سایت موجود است.
تمرکز شرکت صهبا آشیان بر بهره برداری مطلوب و کیفیت بالای ساخت با نگاه ویژه به مقررات ملی ساختمان می باشد.
همچنین این شرکت  به طور تخصصی پروژه های  مقاوم سازی در برابر حریق انجام می دهد.

ما مشتریان راضی بسیاری داریم

مجوزها

جوازتاسیس شرکت صهبا آشیان

تاییدیه ها

گواهی نامه ها

شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان
شرکت ساختمانی صهبا آشیان