کارگاه آموزشی مقاوم سازی پوسته خارجی ساختمان در برابر حریق

 

شرکـت ساختمانی صـهبا آشـیان در قالب سمینار تخصصی نما برگزار نمود :
کارگاه آموزشی مقاوم سازی پوسته خارجی ساختمان در برابر حریق

 

 

 

 

گالری تصاویر