پنجمین نشست تخصصی مدیریت‌پروژه

ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی پروژه‌های ساختمانی

 

  مدیریت پروژه

 

شرکـت ساخـتمانی صـهبا آشـیان افتخار میزبانی میهمانان گرامی را در پنجمین نشست تخصصی مدیریت پروژه با رویکرد ارزیابی تاب‌آوری اقتصادی پروژه‌های ساختمانی داشته است.

نشست تخصصی مدیریت پروژه

 

 

 

 

گالری تصاویر