کتاب راهنمای نرم افزار کانتم

 

عباس شاملو

امیر حسین صاحب الزمانی

میلاد دربندسری

خرید کتاب راهنمای نرم افزار کانتم

 

CONTAM

Multizone Airflow and Contaminant

Transport Analysis Software


نرم افزار کانتم    یکی از پرکاربردترین و توانمندترین نرم افزارهای مدلسازی شبکه‌ای و تحلیل جریان هوا در ساختمان است. این نرم افزار توسط انستیتو ملی استاندارد و تکنولوژی ایالات‌متحده ((National Institute of Standards and Technology (NIST) توسعه یافته و از طریق وب سایت  www.NIST.gov  به صورت رایگان در اختیار عموم قرار گرفته است.
از توانمندی‌ها و قابلیت‌های اصلی این نرم افزار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 -  تحلیل جریان هوا و مقادیر اختلاف فشار در ساختمان‌ها
2 -  تحلیل حرکت آلاینده‌ها در ساختمان‌ها
3 -  پیش بینی عوارض قرارگیری افراد در معرض آلاینده‌ها

نرم افزار کانتم پـرکاربردتـریـن نـرم افـزار در تـحـلـیـل سـیـسـتـم‌هـای کنترل دود و سامـانه‌های فشار مثبت مـحسوب میشود.