عایق بندی و تنظیم صدا

 عایق بندی و تنظیم صدا

هدف از تدوین این مقررات به حداقل رساندن صدای ناخواسته در ساختمان ها است تا ضمن تأمین سلامت و آسایش ساکنان ، شرایط مناسب شنیداری نیز فراهم گردد.

قطعا موضوع آکوستیک و عایق بندی صدا نقش بسیار مهمی در حفظ آرامش، آسایش و فضای شخصی انسان ها دارد، در شرایط امروز که ساختمان ها با تعداد واحد زیاد بصورت مجتمع در حال افزایش و حریم شخصی افراد رو به کاهش است و بر تعداد اتومبیل ها و صداهای حاصل از آنها روز به روز افزوده می شود، سعی ما بر این است تا با ایجاد شرایط مناسب و رعایت قوانین مقررات ملی در بخش عایق بندی صدا، سهمی در حفظ آرامش انسان ها از منظر حذف صداهای ناخواسته و مزاحم، داشته باشیم.

عایق بندی در اماکن عمومی و جاهایی که سکوت در آنها ضروری است بیشتر اهمیت پیدا می کند، اماکنی همچون، سینماها، تالارها، هتل ها، بیمارستان ها و ...

شرکت ساختمانی صهبا آشیان این مهم را در ساخت بسیاری از هتل ها و پروژه های خود به نحو احسن انجام داده است و امیدواریم که بتوانیم بیش از پیش در این راستا خدمت رسانی کنیم.