پروژه ساختمان اله سیت

 

پروژه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد ( ELECIT ) :

طراحی و ساخت ( EPC )

 

گالری تصاویر