سومین نشست تخصصی دپارتمان مدیریت پروژه

 

پیرو همکاری های گذشته در برگزاری نشست های تخصصی نشریه پیام مهندس، بار دیگر در تاریخ 97/02/25 در هتل پردیسان مشهد افتخار همراهی نصیبمان گردید تا در سومین نشست تخصصی دپارتمان مدیریت پروژه با حضور اساتید دانشگاهی ، مدیران پروژه و کارشناسان مدیریت پروژه با سخنرانی آقای مهندس سلطان محمدی مدیر دفتر PMO شرکت پایدار پی سازه ( پیمانکار اصلی پروژه مشهد مال ) پیرامون بررسی ضرورت وجود و نقش کارکردی دفاتر PMO در پروژه ها ، پذیرای میهمانان گرامی باشیم.

گالری تصاویر