نگهداری ساختمان

صهبا آشیان و نگهداری از ساختمان


همانطور که در رسالت شرکت ساختمانی صهبا آشیان آمده است، هدف اصلی ما طولانی کردن بهره برداری مفید از ساختمان است در نتیجه نگه داری ساختمان که به تازگی به مباحث مقررات ملی ساختمان اضافه شده است از اولویت های اصلی ما محسوب می گردد.

اما چرا شرکت ساختمانی صهبا آشیان توجه ویژه ای به مقررات ملی ساختمان دارد؟

ساختمان یک سرمایه ملی است و عدم کنترل‌های لازم پس از ساخت آن، خسارت‌های جبران ناپذیری بر اقتصاد هر کشور برجای می گذارد، در کشوری زندگی می کنیم که تقریبا تمامی سازه هایمان در معرض بلایای طبیعی از جمله زلزله،  سیل و طوفان و  …  قرار دارد و فاجعه زمانی رخ خواهد داد که این عوامل با عوامل غیر طبیعی همچون قصور در نگه داری ساختمان،   بهره برداری نامناسب،  عدم کنترل  و بازرسی های ادواری از ساختمان و تاسیسات آن، ترکیب شود.

از این رو  صهبا آشیان توجه ویژه ای به مساله بسیار مهم مراقبت و نگه داری ساختمان دارد  تا بتوانیم درراستای رسالت خودکه بهره برداری از ساختمان ها می باشد حرکت کنیم.

مجموعه ما علاوه بر مبحث نگه داری از ساختمان ها در موضوعات ذیل  که در راستای بهره برداری مفید و طولانی از ساختمان ها است، نیز به صورت جدی فعالیت دارد.