عایق بندی و تنظیم صدا

صهبا آشیان و عایق بندی و تنظیم صدا


هدف از تدوین این مقررات به حداقل رساندن صدای ناخواسته  در ساختمانها است تا ضمن تأمین سلامت و آسایش ساکنان، شرایط مناسب شنیداری نیز فراهم گردد.

قطعا موضوع آکوستیک و عایق بندی صدا نقش بسیار مهمی در حفظ آرامش، آسایش و فضای شخصی انسان ها دارد، در شرایط امروز که ساختمان ها با تعداد واحد زیاد بصورت مجتمع در حال افزایش و حریم شخصی افراد رو به کاهش است و بر تعداد اتومبیل ها و صداهای حاصل از آنها روز به روز افزوده می شود، سعی ما بر این است تا با ایجاد شرایط مناسب و رعایت قوانین مقررات ملی در بخش عایق بندی صدا، سهمی در حفظ آرامش انسان ها از منظر حذف صداهای ناخواسته و مزاحم، داشته باشیم.

عایق بندی در اماکن عمومی و جاهایی که سکوت در آنها ضروری است بیشتر اهمیت پیدا می کند، اماکنی همچون، سینماها، تالارها، هتل ها، بیمارستان ها و…

شرکت ساختمانی صهبا آشیان این مهم را در ساخت بسیاری از هتل ها و پروژه های خود به نحو احسن انجام داده است و امیدواریم که بتوانیم بیش از پیش در این راستا خدمت رسانی کنیم.
مجموعه ما علاوه بر عایق بندی و تنظیم صدا در موضوعات ذیل  که در راستای بهره برداری مفید و طولانی از ساختمان ها است، نیز به صورت جدی فعالیت دارد.