صرفه جویی در مصرف انرژی

صهبا آشیان و صرفه جویی در مصرف انرژی


ما درعصری زندگی می کنیم که دیگر منابع نا محدود نیست، و برتری در  استفاده بیشتر از منابع نیست زیرا منابع انرژی همچون نفت، گاز، ذغال سنگ و … به زودی به اتمام خواهند رسید.
علاوه بر این حتی اگر از موضوع کمبود منابع هم چشم پوشی کنیم، نمی توان زیان وارده بر محیط زیست به دلیل استفاده از سوخت های فسیلی را نادیده گرفت، امروزه همه کشور ها با بحران محیط زیست، آلودگی هوا و… دست و پنجه نرم می کنند که علت اصلی آن همین استفاده بی رویه از منابع انرژی علی الخصوص سوخت های فسیلی است.
به همین دلیل کم مصرف کردن به یک ارزش تبدیل شده است.
به عنوان یک نمونه هم اکنون در ساختمان ها به دلیل عدم رعایت مبحث صرفه جویی در انرژی بیش از ۳۰ درصد از انرژی گرمایی از سقف، کف، دیوارها، شیشه ها و… هدر می رود و برای رسیدن به انرژی مورد نیاز  می بایست حداقل ۳۰ درصد بیشتر انرژی مصرف گردد.
مصرف انرژی در ایران پنج برابر مصرف انرژی در کشورهای توسعه یافته است!

energy loss
energy loss

با توجه به این موضوع اهمیت مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان یعنی صرفه جویی در مصرف انرژی مشخص می گردد.
در همین راستا شرکت ساختمانی صهبا آشیان توجه ویژه ای به موضوع صرفه جویی در مصرف انرژی با تکیه بر عایق بندی مناسب در پوسته ساختمان و همچنین استفاده از ادوات کم مصرف در داخل ساختمان دارد تا بتوان طوری این مهم را به انجام رساند تا علاوه بر تامین انرژی مورد نیاز ساکنین ساختمان ها به حفظ محیط زیست و منابع ارزشمند کشور نیز کمک شایانی شود.

 مجموعه ما علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی در موضوعات ذیل  که در راستای بهره برداری مفید و طولانی از ساختمان ها است نیز به صورت جدی فعالیت دارد.