پروژه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد ( ELECIT )

پروژه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد ( ELECIT ) :


– طراحی و ساخت ( EPC )