طرح و ساخت

صهبا آشیان و طرح و ساخت


بسیاری از موارد مهم در مباحث بهره برداری از ساختمان به زمان ساخت آن بر می گردد و اگر سازه ای این موضوعات را رعایت نکند با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
بسیاری از مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان به مرحله طرح و ساخت آن ارتباط دارد. در همین راستا ما در شرکت ساختمانی صهبا آشیان با افتخار طراحی و ساخت سازه ها را با رعایت کلیه موارد مربوط به مقررات ملی ساختمان انجام می دهیم.  

design and construction
design and construction

مجموعه ما علاوه بر مبحث طرح و ساخت در موضوعات ذیل  که در راستای بهره برداری مفید و طولانی از ساختمان ها است، نیز به صورت جدی فعالیت دارد.